Algiers (1)

What is REACH?

REACH – Quy định về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất của EU và những khuyến cáo cho doanh nghiệp

reachlogo

REACH là từ viết tắt cho Registration (đăng ký), Evaluation (đánh giá), Authorization (cấp phép) và Restriction of Chemicals (hạn chế hóa chất). Đây là hệ thống đăng ký, đánh giá và cấp phép cho các sản phẩm chứa hóa chất được cho là có nguy cơ gây nguy hại cho sức khỏe con người, được Liên minh Châu Âu (EU) áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng trên thị trường EU. Mục đích của REACH là đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người và môi trường ở mức cao bằng cách áp dụng các phương pháp đánh giá độ nguy hại của các chất mà không ảnh hưởng đến lưu thông hóa chất trên thị trường. REACH là quy định pháp luật được áp dụng trong tất cả nước thuộc EU. Ngoài ra, nhiều nước khác trên thế giới cũng sử dụng REACH như tại EU.Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của REACH

Những sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của REACH bao gồm:

 • Hóa chất (ví dụ hóa chất cơ bản, hóa chất đặc biệt, kim loại, các chất tự nhiên nếu như chúng được thay đổi bởi phản ứng hóa học);
 • Các chế phẩm(chất pha chế) từ các hóa chất khác (ví dụ các chất tẩy rửa, các chất pha chế theo công thức, sơn, dầu máy);
 • Các hóa chất hoặc chất pha chế được đóng gói trong hộp (ví dụ mực in);
 • Những vật phẩm chứa các hóa chất sẽ thoát ra trong quá trình sử dụng (ví dụ chất thơm trong nến, hóa chất trong vải vóc, đồ chơi, giầy dép, đồ gỗ, đồ điện tử);

Các chất trong danh sách “các chất có nguy cơ cao” được EU công bố và cập nhật. Nếu một sản phẩm chứa hơn 0,1% hàm lượng một chất được đề cập trong REACH, thì nhà sản xuất hoặc nhập khẩu phải thông tin cho khách hàng về cách sử dụng an toàn. Trong lĩnh vực CNHT, các khách hàng EU có thể sẽ yêu cầu DN Việt Nam tự đăng ký chủng loại hóa chất sử dụng hoặc đơn giản là gửi thông tin các loại hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất để họ thực hiện đăng ký và kiểm soát theo các quy định của REACH. Chính vì vậy các DN đã xuất khẩu hoặc dự kiến sẽ xuất khẩu sang thị trường này cần tìm hiểu kỹ quy định của REACH để sẵn sàng cung cấp thông tin liên quan cho đối tác EU khi được yêu cầu.

Đảm bảo sản phẩm đáp ứng quy định REACH

Trước tiên DN cần nắm vững các thông tin:

 • Thống kê tất cả các hóa chất sử dụng, cụ thế là 1) tất cả các hóa chất hoặc 2) các hóa chất trong các chế phẩm hoặc 3) các hóa chất có thể thoát ra khỏi sản phẩm. Trong trường hợp không nắm rõ được thông tin, DN cũng có thể yêu cầu các nhà cung cấp của mình cung cấp các dữ liệu bổ sung.
 • Vào các trang web của Tổ chức hóa chất Châu Âu để xem các loại hóa chất DN sử dụng có được miễn trừ theo yêu cầu của REACH hay không. (Các DN có thể tìm hiểu quy định của Cơ quan Hóa chất của EU đối với từng loại hóa chất ở mục “Search for Chemicals” trên website: http://echa.europa.eu/.)
 • Nghiên cứu danh sách các chất có mối quan ngại cao cần cấp phép hoặc thông báo cho cơ quan hóa chất của EU được cập nhật tại địa chỉ: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table. Các DN cũng nên tham khảo danh sách các chất hiện chưa thuộc Danh mục các chất có mối quan ngại cao cần cấp phép nhưng nằm trong nhóm “tiềm năng” có thể sẽ bị đưa vào danh sách này tại địa chỉ: http://echa.europa.eu/registry-of-current-svhc-intentions
 • Xác định khối lượng từng loại hóa chất riêng biệt hoặc chứa trong sản phẩm cho từng nhà nhập khẩu EU. Nếu hóa chất được sử dụng với khối lượng lớn hơn 1 tấn/năm (cho một nhà nhập khẩu EU) thì cần chủ động trao đổi với khách hàng xem có cần đăng ký hay hỗ trợ thông tin cho khách hàng đăng ký theo quy định của REACH không.

Nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu về hóa chất theo quy định REACH, các DN sản xuất chế tạo cần cải tiến quy trình và thực hiện các biện pháp:

 • Liên hệ và yêu cầu khách hàng cung cấp các yêu cầu về hóa chất sử dụng để sản xuất sản phẩm theo quy định REACH: yêu cầu về hàm lượng hóa chất đang sử dụng; danh sách các hóa chất cần kiểm nghiệm; danh sách các phòng thí nghiệm hóa chất được chấp nhận.
 • Trong trường hợp khách hàng nhận được danh mục hóa chất sử dụng của công ty và yêu cầu công ty phải kiểm tra sản phẩm có tuân thủ theo yêu cầu REACH không, hãy đề nghị khách hàng chỉ rõ những phòng thí nghiệm kiểm nghiệm được họ chấp nhận kết quả kiểm nghiệm. Quy định về các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn thực hiện các kiểm nghiệm hóa chất là rất khác nhau do lĩnh vực ứng dụng của các hóa chất được quy định trong REACH rất rộng và không có phòng thí nghiệm nào có thể thực hiện được hết các kiểm nghiệm này.
 • Gửi yêu cầu của khách hàng về đáp ứng quy định REACH tới những nhà cung cấp mà DN đang mua hàng (cả những nhà cung cấp hóa chất, vật liệu thô và linh kiện).
 • Yêu cầu nhà cung cấp cung cấp bảng dữ liệu an toàn (Safety Data Sheets – SDS) cho các hóa chất họ cung cấp. Yêu cầu nhà cung cấp gửi các kết quả kiểm nghiệm hóa chất có liên quan tới các hóa chất họ cung ứng, trong trường hợp khách hàng chấp nhận các kết quả này thì không cần phải tiến hành kiểm nghiệm độc lập nữa.
 • Xây dựng sổ lưu thông tin hóa chất từ nguồn cung ứng, các thông số kiểm soát sử dụng hóa chất tại từng công đoạn để sẵn sàng cung cấp cho khách hàng.
 • Thực hiện kiểm nghiệm phân tích trong phòng thí nghiệm được khách hàng chỉ định. Trong trường hợp khách hàng không chỉ định phòng thí nghiệm, hãy đề nghị khách hàng chấp nhận kết quả của phòng thí nghiệm sẽ thực hiện thử nghiệm và chứng nhận hóa chất cụ thể cho công ty trước khi thử nghiệm.

Rà soát, xem xét chuyển đổi nhà cung cấp trong trường hợp họ không cung cấp được bảng dữ liệu an toàn hoặc thử nghiệm hóa chất không đảm bảo an toàn theo quy định.

trucdang