Stardust Softy Suede (13)

Tình hình hoạt động ngành da giầy tháng 4/2016

Trong tháng 4, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với tháng 4 năm 2015. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất tăng 7,3% so với năm 2015, thấp hơn so với mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm trước.Sản lượng giầy dép da tháng 4 năm 2016 ước đạt 21,5 triệu đôi, tăng 4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại tháng 4 ước đạt 900 nghìn USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, sản lượng giầy dép các loại ước đạt 77,9 triệu đôi, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giày, dép các loại ước đạt 3,68 triệu USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ số sản xuẩt công nghiệp vẫn còn thấp hơn so với mức tăng 9,4% của cùng kỳ. Nguyên nhân được nhận định là do ngành khai thác khoáng sản, tiếp tục giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước: tồn kho ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn  2,4 điểm phần trăm). Tiêu thụ của ngành thấp hơn cùng kỳ năm trước khiến sản xuất tăng trưởng không cao.

Theo Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam (LEFASO), nhiều doanh nghiệp trong ngành đã có đơn hàng xuất khẩu ổn định đến tháng 5-6 và đang chuẩn bị cho mùa sản xuất mới.

(Theo Lefaso)

trucdang