• Da Thuộc

  dathuoc.vn (tiếng Việt) hay leathervietnam.com (tiếng Anh) là trang web hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp nhiều loại da thuộc chất lượng cao (như da bò, da dê, da cừu, da trâu,…) được sản xuất từ nhiều xưởng thuộc da uy tín khác nhau trên thế giới, phù hợp cho ngành túi xách, giày dép, may mặc, nội thất tại Việt Nam.

 • Tin tức

  Các thông tin mới nhất và tổng thể về thị trường Việt Nam liên quan đến các ngành công nghiệp giày dép, túi xách, may mặc da và đồ nội thất.

 • Liên hệ

  Liên hệ chúng tôi ngay lập tức cho bất kỳ thắc mắc về sản phẩm da tại +84-8-2223 1699 / +84-903 619 600/ +84-903 619 908 / email: sales.leather@abtradingcorp.com.

Sản phẩm

 • Goat leather - Ravenna
  anemptytextlline
 • Goat leather - Province
  anemptytextlline
 • Goat leather - Mallorca Wax Top
  anemptytextlline
 • Goat leather - Mallorca
  anemptytextlline
 • Goat leather - Chalkrun
  anemptytextlline
 • Goat leather - Topeka
  anemptytextlline
 • Goat leather - Rio Nubuck
  anemptytextlline
 • Goat leather - Nesty
  anemptytextlline
 • Goat leather - Melena
  anemptytextlline
 • Goat leather - Heavy Nubuck
  anemptytextlline
 • Goat leather - Metal Wax
  anemptytextlline
 • Goat leather - Waxy Wash
  anemptytextlline
 • Goat leather - Calgary
  anemptytextlline
 • Goat leather - Santafe
  anemptytextlline
 • Goat leather - Outback
  anemptytextlline
 • Goat leather - Voltera
  anemptytextlline
 • Goat leather - Luxor
  anemptytextlline
 • Goat leather - Scotts
  anemptytextlline
 • Goat leather - Anzio (Ebano color)
  anemptytextlline
 • Cow Nappa (Nausica) - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Manila - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • New Lancaster - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Rustico Nabuk - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Vintage - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Nabuk Liscio - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Asolo - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Drive Auto - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Como - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Acquario - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Boxland - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Cervo - Da Nai Italy
  anemptytextlline
 • Sauvage - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Alfa - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Lord - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Panama - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Florida - Italian Cow Leather
  anemptytextlline
 • Goat leather - Boise
  anemptytextlline
 • Goat leather - Bellisimo
  anemptytextlline
 • Goat leather - Paternt
  anemptytextlline
 • Goat leather - Sheet Hand Tolito
  anemptytextlline
 • Goat leather - Metal Wax
  anemptytextlline
 • Goat leather - Metal (Sun Yellow)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Mayan (Gold)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Mayan (Bronze)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Magma (Blue)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Small Leopard
  anemptytextlline
 • Goat leather - Leopard (Baby Pink)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Lahabana (Olive color)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Bourne (Indigo color)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Pullman
  anemptytextlline
 • Goat leather - Vacchetta (Pale Red color)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Seta Nappa (Black color)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Seta Nappa (Dove/black color)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Seta Nappa (Malt color)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Jello
  anemptytextlline
 • Goat leather - Seta Nappa
  anemptytextlline
 • Goat leather - Vacchetta Brush Off (Doeskin)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Vacchetta (Fuxia color)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Royal (Mole)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Nova Kid
  anemptytextlline
 • Goat leather - Mudpie (Purple)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Milano (blue night)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Japan Vacchetta
  anemptytextlline
 • Goat leather - Helios
  anemptytextlline
 • Goat leather - Augusta (Mid night)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Algiers (Sienna)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Algiers Rosso
  anemptytextlline
 • Sheep leather - Foil Gold
  anemptytextlline
 • Goat leather - Washed Pull-up
  anemptytextlline
 • Goat leather - New Salina
  anemptytextlline
 • Goat leather - Harare
  anemptytextlline
 • Sheep Metallic - Ink Blue
  anemptytextlline
 • Sheep Metallic - Ivory
  anemptytextlline
 • Sheep Metallic - Pink
  anemptytextlline
 • Sheep nappa - D/D OT
  anemptytextlline
 • Goat leather - Niger
  anemptytextlline
 • Goat leather - Crude (Rust)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Crude (Mud)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Crude (Dark Red)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Art-E
  anemptytextlline
 • Goat leather - Aged Mig
  anemptytextlline
 • Goat leather - Drew wash
  anemptytextlline
 • Goat leather - Stretch suede
  anemptytextlline
 • Goat leather - Bright suede
  anemptytextlline
 • Goat leather - Metallic suede (Vilnus)
  anemptytextlline
 • Goat leather - Osaka suede
  anemptytextlline
 • Goat leather - Oily suede
  anemptytextlline
 • Goat leather - Stardust Softy Suede
  anemptytextlline
 • Goat leather - Rio suede
  anemptytextlline
 • Goat leather - Grain/suede double faces
  anemptytextlline
 • Goat leather - Galaxy suede
  anemptytextlline
 • Goat leather - Gala suede
  anemptytextlline
 • Goat leather - Tweet Print Metal
  anemptytextlline
 • Goat leather - Paragon Impo
  anemptytextlline
 • Goat leather - Paragon Grey
  anemptytextlline
 • Goat leather - Paragon Cloud
  anemptytextlline
 • Goat leather - Floater
  anemptytextlline
 • Goat leather - Tweet White and Black
  anemptytextlline
 • test
  anemptytextlline
 • test
  anemptytextlline